Kom igång med Anavitor LCA

Ladda ner vårt whitepaper och lär dig mer om hur du
kommer igång med LCA-beräkningar i Anavitor LCA.

© Veidekke använder Anavitor LCA

Anavitor LCA är ett unikt miljöberäkningsprogram som beräknar designlösningens klimatpåverkan i tidiga skeden, under projektets gång samt dess slutliga totala klimatpåverkan enligt Boverkets typiska värden, konservativa värden eller faktiska värden med hjälp av faktisk EPD-data. Detta görs i steg enligt fastställda krav/riktlinjer enligt en LCA-standard och med hjälp av olika kvalitetssäkrade databaser. Med denna beräkning skapas en klimatdeklaration enligt lokala myndigheters krav.

Anavitors LCA-kalkyl sammanställer projekts klimatpåverkan detaljerat för användare med behov utöver de två inledande stegen i DesignLCA, och inkluderar även klimatpåverkan för transport (A4) och byggspill (A5) enligt typiska värden. Anavitor har möjlighet att utföra beräkningar med hänsyn till fler parametrar än enbart miljö och CO2 och är certifierat för att utföra beräkningar enligt LEED och BREAM.

Anavitor LCA är en integrerad del av arbetsprocessen och följer informationsmodellen, vilket innebär att det fungerar sömlöst tillsammans med dina befintliga BIM-verktyg oavsett vilket ni använder.

Med omfattande databaser och resursintegration, inklusive Boverkets medeldatavärden och IVLs miljödatabas, erbjuder Anavitor LCA en komplett och kvalitetssäkrad lösning för mängdavtagning och miljöberäkningar och är certifierat enligt LEED och BREAM.

Till skillnad från många andra lösningar på marknaden hanterar Anavitor LCA stora mängder data smidigt utan begränsningar i antal parametrar eller ingående resurser, vilket gör det möjligt att enkelt analysera både enstaka och flera byggnader samtidigt. Anavitor LCA är unika med att kunna hålla informationsflödet intakt från inläsning till generering av klimatdeklarationer per byggnad.

Ladda ner vårt whitepaper här och kom igång med Anavitor LCA!

5 fördelar med Anavitor LCA

 • Anavitor är en integrerad del av arbetsprocessen och följer informationsmodellen, vilket innebär att det fungerar sömlöst tillsammans med dina befintliga BIM-verktyg.
 • Anavitor utnyttjar maskininlärning för att kontinuerligt förbättra och snabba upp projektprocessen, vilket sparar tid och resurser.
   
 • Med omfattande databaser och resursintegration, inklusive Boverkets medeldatavärden och IVLs miljödatabas, erbjuder Anavitor en komplett och kvalitetssäkrad lösning för mängdavtagning och miljöberäkningar.
   
 • Med Anavitor kan du beräkna byggnadens kompletta livscykel, vilket ger en omfattande förståelse för miljöpåverkan under hela byggnadens livstid.
   
 • Till skillnad från många andra lösningar på marknaden hanterar Anavitor stora mängder data smidigt, vilket gör det möjligt att enkelt analysera både enstaka och flera byggnader samtidigt.

Kom igång med Anavitor LCA

LADDA NER VÅRT WHITEPAPER

Ta möjligheten att minska din miljöpåverkan och spara pengar på dina bygg- och infrastrukturprojekt. Kom igång med Anavitor LCA och se vilken skillnad det kan göra för ditt företag och planeten. Ladda ner vårt whitepaper via formuläret och börja optimera ditt hållbarhetsarbete.

Du kan även maila oss direkt här!

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.